Introduksjon

Her finner du informasjon relatert til søknad som merittert underviser ved UiT 2018

  • Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse
  • Undervisningsprinsipper jeg baserer min undervisning på
  • Forskning relatert til studenters læring
  • Undervisnings- og veiledningserfaring
  • Lærebøker og fagbøker jeg har forfattet/redigert
  • Planarbeid relatert til undervisning
  • Priser for undervisningsrelatert virksomhet
  • Nettsider jeg har brukt i undervisning

For informasjon om min øvrige forskning, se forskningsgruppens hjemmeside.

Med vennlig hilsen