Innledning

Søknad om status som merittert underviser

Mitt navn er Monica Alterskjær Sundset. Jeg er professor i zoofysiologi ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB), UiT – Norges Arktiske Universitet. Jeg har jobbet med undervisning ved UiT siden 1997, og som Prodekan Utdanning ved Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi de siste 8 årene (2010-2018) (Vedlegg 1).

Jeg har pedagogisk basiskompetanse fra 2004 (Vedlegg 3-4). Da jeg gikk av som prodekan sommeren 2018, bestemte jeg meg for at jeg ville dokumentere mitt arbeid med undervisning og utdanningsledelse gjennom en pedagogisk mappe.

Jeg søker med dette status som merittert underviser. Søknaden er støttet av Dr. Geir Rudolfsen, instituttleder ved AMB (Vedlegg 12). 

Jeg har hatt stor glede av fagfellesskapet i kursene «Pedagogisk sakkyndige for vurdering av pedagogiske mapper» (2017-2018) (Vedlegg 5) og «Program for pedagogisk basiskompetanse» (2018-2019) ved Result – Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Deltagelsen i  disse programmene har vært viktig for utviklingen av mappen. Det samme har mitt nære samarbeid med Dosent emerita Marit Allern og Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll på Result, gode kollegaer i forskningsgruppen min Arktisk kronobiologi og fysiologi, ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi, Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi, og i Strategisk Utdanningsutvalg med prorektor Wenche Jakobsen som leder.

Tusen takk alle sammen!

Tromsø 26. februar 2019

Monica Alterskjær Sundset

 

Innhold 

Totalt antall ord: 7134

Vedlegg til søknaden