Pedagogisk mappe for Siw Skrøvset

Introduksjon

Jeg har arbeidet med læring det meste av mitt liv, først som elev, basketballtrener, lærer i ungdomsskolen, praksislærer og skoleleder. I 1997 «tok jeg overgang» til UH-sektoren og lærerutdanningen, og har siden 2009 vært  dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Mitt virke har vært mangesidig, et fellestrekk har vært et fokus på  lærerrollen og ledelse av og for læring. Siden 2009 har jeg ledet Den nasjonale rektorutdanningen, studiested Tromsø, et samarbeidsprosjekt sammen med NTNU og Nord Universitet. Denne utdanningen er sammen med master i utdanningsledelse, som jeg har ledet siden 2003, stolpene i min undervisningserfaring i denne mappen. Siden januar 2017 har jeg ledet ProTed Tromsø. ProTed (Professional Learning in Teacher Education) er landets første senter for fremragende lærerutdanning, og er et samarbeid mellom UiT og UiO. Det ble etablert i 2011 og er nå inne i sin andre og siste fase (til og med 2021).

Denne mappen er skrevet som en søknad om å oppnå statusen merittert underviser ved UiT. Jeg har valgt følgende overskrifter i mappen: Undervisningsfilosofi, Undervisningshistorie, inkludert min pedagogiske CV, Master i utdanningsledelse og den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av lærerutdanning, Ledelse av ProTed, Kollegaveiledning, Mentorvirksomhet og arbeid med førstelektor- og dosentstolpen, og til slutt Oppsummering og avsluttende betraktninger. Under Dokumentasjon ligger de passordbeskyttede dokumentene, inkludert brev fra instituttleder.