Om meg

Ruben Moi (Torje Jensen, foto)

Hei og velkommen til Min pedagogiske mappe. Her redegjør jeg for min pedagogiske bakgrunn som førsteamanuensis i engelsk litteratur på Institutt for språk og kultur på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Alt av irsk litteratur og kultur er av høyeste interesse for min undervisning og forskning.  Engelskspråklige romaner, dikt, drama og film, spesielt fra Renessansen og fra 1900-tallet og frem til vår tid,  samt litteraturteori og filosofi, ligger innenfor undervisnings- og forskningsfeltet mitt. Denne bakgrunnen passer utmerket til undervisningen tilrettelagt av forskningsgruppen Border Culture. Tidligere har jeg vært involvert i følgeforskingen av introduksjonen av integrerte masterprogram i engelskfaget for 1-7 og 5-10, er utdannet adjunkt fra Lærehøgskolen i Kristiansand (Universitet i Agder), og har undervist på alle nivå i det norske skolesystemet: barne- og ungdomstrinnet, videregående skole, samt alle nivå i høyere utdanning. Jeg er i dag hovedansvarlig for lektorutdanningen i engelsk litteratur og underviser en rekke kurs på alle nivåer, for eksempel ENG-1110 ‘Introduction to British Studies’, ENG-2111 ‘Shakespeare Today’, ENG-3193 ‘Literature, Text, Education’ og ENG-3196 ‘Literature and Justice’. Jeg etterstreber så langt som mulig individbasert undervisning, differensiert mappeevaluering og kontinuerlig feedforward i undervisningen. All undervisningen er forskningsbasert, for eksempel på min nyeste bok, Paul Muldoon and the Language of Poetry (2019) og min forrige bok, The Crossings of Art in Ireland (2014). For spesifisert undervisninsgaktivitet utenfor campus og andre forskningsprosjekt viser jeg til mer enn 200 innlegg i Current Research and Information System in Norway (CRISTIN). Jeg representerer også undervisning, fag og forskning i ulike sammenhenger, for eksempel Nasjonalt fagråd i engelsk, The Nordic Irish Studies Network (kasserer) og The Norwegian Society for English Studies (president). Ta gjerne kontakt om du ønsker veiledning, foredrag eller skriftlig presentasjon. Nedenfor kan du se mine registreringer i CRISTIN og min presentasjonside på UiT:

Ruben Moi i CRISTIN: https://app.cristin.no/

Ruben Moi på UiT Norges arktiske universitet: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41510&p_dimension_id=210121