Undervisningsmappe

Velkommen til undervisningsmappa mi!

(sist oppdatert 15.11. 2018)

Mappa er organisert med hovedmenyer som viser dets innhold, og undermenyer med detaljer.

Her finner du opplysninger om meg og min pedagogiske cv, min undervisningsfilosofi, beskrivelse av min undervisning med linker til kursene jeg underviser på. Jeg beskriver mine refleksjoner over egen undervisning, med henvisning til emne-evalueringer og kollegaveiledning. En del av de vedlagte pdf filene er passorbeskyttet. Jeg har avslutningsvis tatt med en meny med link til mitt personkort på UIT og ResearchGate.

Roger B. Larsen