Velkommen!

Denne digitale mappen skal gi innsikt i min utvikling som underviser gjennom 20 år, hvilket syn jeg har på undervisning og utdanning, og hvordan dette har endret seg over tid. Samlet sett vil mappen tilby både oversikter, eksempler, fortellinger og refleksjoner – basert på erfaringer så vel som teoretiske perspektiver.

Du finner min akademiske biografi, formalkompetanse, undervisningserfaring, undervisningsrepertoar samt internasjonale besøk i nedtrekksmenyen under Undervisningsprofil. Videre i toppmenyen finner du Refleksjon over undervisningspraksis, med Reflektert tilbakeblikk og Undervisningssyn i undermenyen. Under Planlegging og ledelse finnes undermenyene Plan- og emneutvikling og Utdanningsledelse. Deretter viser toppmenyen Pedagogisk utviklingsarbeid, som er delt i undermenyene Utviklingsprosjekter og Formidling. Helt til høyre ligger vedleggene, som er passordbeskyttet.