Introduksjon

Hei, jeg heter Kristine Helen Korsnes og er førstelektor ved Det juridiske fakultet ved UiT, hvor jeg har arbeidet i 20 år.

Denne digitale mappen er utviklet i sammenheng med at jeg søker om å bli vurdert som merittert underviser som førstelektor. Mappen er strukturert etter kriteriene for merittering.

Jeg har tidligere fått godkjent pedagogisk basiskompetanse og utviklet i den sammenheng en digital pedagogisk mappe som vises til som vedlegg her.

Ta gjerne kontakt med meg om du vil dele tanker om, eller diskutere undervisning.

Kristine