Undervisning

Mitt forhold til å undervise eller til pedagogikk har vært som for mange ferske undervisere, man lærer av sine rollemodeller, og prøver etter beste evne å lage interessante og apetittvekkende forelesninger.

Ordet «undervisning» har i stor grad vært synonymt med den monologiske «forelesning» i mitt vokabular. Fokuset har vært på undervisningens hva, mens undervisningens hvordan og hvorfor har vært mer eller mindre gjennomtenkt og velbegrunnet. Didaktikken har vært gitt og fokuset har vært på innhold fremfor form.

Selv om en lærers pedagogiske plattform er synlig i alle læringsaktiviteter som foregår, og den i aller høyeste grad påvirker læringsprosesser, forblir den ofte implisitt og  ikke formulert  i møtet med de lærende studentene. Å utvikle en grunnleggende pedagogisk kompetanse er  bevisstgjørende for å tenke hva man gjør som lærer og hvorfor man gjør akkurat det.

| Basisrepertoar | Vurderingsformer | Revisjonsarbeid |