Innledning

Hovedformålet med denne mappen er å dokumentere at jeg: førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen, har de pedagogiske kunnskaper som kreves i undervisnings- og forskerstillinger ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet,  UIT – Norges Arktiske Universitet.

Innholdet i min mappe presenterer min pedagogiske profesjonelle utvikling og kompetanse, som jeg har utviklet gjennom utdanningsforløpet mitt ved UiT (siden 1994), gjennom å studere pedagogikk, sosiologi, planlegging, statistikk og helsefag, samt undervise ulike fag (pedagogikk, sosiologi, statistikk, epidemiologi og barnevern) ved UiT, veilede master- og doktorgradsstudenter, lede utrednings- og utviklingsarbeid, være med i Forsknings Grand Prix, bistå i kollgabasert veiledning og fungere som pedagogisk sakkyndig ved vurdering og tilsetting i stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Prosessen og formålet med utviklingen av pedagogiske mapper er beskrevet av Marit Allern på nettstedet Pedagogiske mapper på nett.

Min pedagogiske mappe er presentert på dette nettstedet. Hvert menypunkt i mappen utgjør en selvstendig del, og kan leses uavhengig av innholdet presentert i de andre menypunktene. Kort oppsummering av menypunkter:

  • Om meg er en kort biografi.
  • Min undervisning beskriver min undervisningshistorie og -filosofi.  I denne delen av mappen vises det også til min deltakelse i Forsknings Grand Prix i 2012, erfaringer og refleksjoner over egen pedagogisk praksis og generell etisk bevisshet og kompetanse.
  • Evaluering av undervisning gir beskrivelse av ulike vurderingsformer i høyre utdanning og hvordan disse er implementert i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet. Videre drøfter jeg kollegaveiledning.
  • Avsluttende refleksjon er en oppsummerende tekst der jeg reflekterer over mine oppnåelser av læringsresultater og kompetanse.
  • Dokumentasjon – dokumentering utvikling av undervisningen, samt kursbevis og lignenede.

 

Vil du vite mer om meg? Her er linken til mitt personkort og blogg.