Pedagogisk mappe

Heidi Brøseth
Foto: Bernt Petter Brandslet

Denne pedagogiske mappen har som målsetting å presentere noe av det arbeidet jeg har gjort innenfor undervisning i høyere utdanning.  Arbeidet spenner fra å planlegge og gjennomføre mindre endringer i et emne til å være prosjektleder for et av de store innovative prosjektene ved NTNU.  Gjennom de ulike prosjektene innenfor utdanning som jeg har vært involvert i, og på bakgrunn av egeninteresse, har jeg gradvis ervervet meg mer kunnskap om, og erfaringer med, undervisning og læring. Drivkraften har hele tiden vært å heve kvaliteten på undervisningen for at studentene skal lære mer.