Undervisningshistorie og annen fagutvikling

Her vil jeg presentere en kort oversikt over min undervisningserfaring og fagutvikling:  

Year 2014 Two Thousand Fourteen

Jeg har undervist i mange år forut for min ansettelse ved IPS.  Dette har vært kurs og seminarer samt veiledning av arbeidstakere (ledere, medarbeidere) med ulik alderssammensetning og bakgrunn.

Nedenfor følger en kort oversikt over denne erfaringen.

2012-d.d.: Ansatt som universitetslektor ved universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Institutt for psykolog.

Undervisning av profesjonsstudentene og masterstudenter i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Studentantall kan variere mellom de ulike fagene; mellom 35-49 studenter.

Organisasjonspsykologi: Dette er et 10-poengsemne som strekker seg over 24 timer fordelt på dager med 3-timers økter. Jeg underviser i dette hvert vårsemester. Dette faget er fokusert på anvendt organisasjonspsykologi der studentene får presentert kort om teori, får se video der denne teorien anvendes og så arbeider i smågrupper på ulike oppgaver relevant til tema og arbeidslivet generelt. Studentene får utlevert hjemmeeksamensoppgaven ved start, og de har anledning til å stille praktiske spørsmål om oppgaven underveis i undervisningen.

Oppgaven speiler hva som er hensikten med undervisningen: å anvende organisasjonspsykologi i praksis til mennesker som ikke nødvendigvis har denne kunnskapen i bunnen. Oppgaven har preg av typiske oppdrag fra arbeidslivet der studenten skal bruke sin kunnskap og skjønn til å levere en tiltaksrapport til denne. Klikk på linken for eksempel på en eksamensoppgave: Eksempel på eksamensoppgave for emnet arbeid og organisasjonspsykologi PSY. Denne eksamensformen er krevende for studentene da de har trent seg på en skrivingi APA stil tidligere og her må de anvende faget på en slik måte at kunnskapen oppleves nyttig for oppdragsgiver.

Neste side: undervisningserfaring i klinisk psykologi