Oppsummering

Books

Ens pedagogiske kompetanse kan både være implisitt og eksplisitt. Med det menes at en har en del kompetanse innen pedagogikk som er usynlig da den baserer seg på en erfaring som er integrert og utviklet over tid og utøves uten at en reflekterer konkret over hva en gjør og hvorfor dette gjøres i pedagogisk språkdrakt.  Den eksplisitte kompetansen handler om at det er en tydelig teoretiske forankring i den pedagogiske tilnærmingen en har til undervisning, i tillegg er ens refleksjon over metoder og verktøy, samt egen undervisningsstil fremhevet og integrert i forhold til teori og praksis.

Deltakelsen på kurset i pedagogisk basiskompetanse bidrar til å gjøre implisitt kompetanse eksplisitt. Dette er et resultat av en pedagogisk og personlig utvikling   gjennom undervisning, veiledning og aktiv refleksjon over sin egen tilnærming og holdninger.

Min digitale mappe har derfor som formål å vise til denne utviklingen.

Gjennom kollegaveiledning, observering av andres undervisning, arbeid med videoforelesning, diskusjoner og drøftinger på kurset og veiledning av mentor har jeg blitt mer bevisst på hvor selvlært jeg har vært på min pedagogiske tenkning. Som psykolog som har undervist i flere år forut for at jeg startet i min jobb på UiT, har jeg forberedt mine undervisninger i forhold til å anvende psykologisk tenkning, teori og praksis til en pedagogisk tilnærming – men dette har ikke vært formalisert som en «pedagogikk knyttet an til pedagogisk teori» mer som en «undervisningsintensjon knyttet til psykologisk teori og praksis».

Gjennom kurset har det blitt mer eksplisitt for meg hva slags pedagogisk plattform min psykologiske tilnærming til undervisning har. Kursopplegg, litteratur, drøftinger med kursledere og deltakere samt arbeid med denne pedagogiske mappen har bidratt til dette.

Jeg har gjennom kurset i pedagogisk basiskompentanse lært at det finnes gode måter og dårlige måter å planlegge en undervisning, det finnes gode og dårlige aktiviteter og det finnes studenter som er bevisste hvordan de lærer best. Når en møter dem som medmennesker og lager et opplegg som pirrer deres interesse , og møter dem på en slik måte at studentene viser frem den beste versjonen av seg selv, da lager en god forutsetning for læring både faglig og personlig.

Men viktig å lære at en ikke skal føle å måtte prestere 100% hele tiden. Jeg skal være i denne jobben lenge – å tåle dårlige dager er viktig!

Som en student sier:

”Veldig motiverende å ha en lærer som virkelig bryr seg om elevenes læring. Men, husk at ikke alle forelesningsdager MÅ være 100 % bra, det er lov å ha noen ikke-så bra dager også :)”

Les mer her om min oppsummering etter deltakelse på kurset: Oppsummering