Min Undervisningsfilosofi

Om dannelse som utgangspunkt for en undervisningsfilosofi.

Januar, 2015

Når jeg møter studenter i praksis og undervisning ønsker jeg å bidra til å forme dem som shakespear 1yrkesutøvere. Jeg har forut for min jobb her på universitet arbeidet mange år som psykolog i helsevesenet og har kjent på kroppen mange av de personlige og faglige utfordringene en møter på som yrkesutøver.

I min undervisning prøver jeg derfor å være fokusert på hva studentene trenger å lære, faglig og personlig, for å kunne praktisere sitt fag på en god måte når de uteksaminert.

Denne formingen i utdannelsen kan forståes som en dannelsesprosess der de skal bli i stand til å fungere profesjonelt og etisk i praksis (Lindseth, 2009).

Fortsettelse: Om dannelse som utgangspunkt for en undervisningsfilosofi