Kontaktopplysninger

Eva Therese Næss

Mobiltelefon: 9710 1119

E-post: eva.t.nass@uit.no

Kontaktkort UiT

Arbeidssted:

UiT, Norges arktiske universitet

Helsefak / Institutt for psykologi

Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø