Kollegaveiledning

Å få tilbakemelding på sin undervisning fra en kollega er utrolig nyttig.

binocular device

I min pedagogiske utvikling har jeg hatt gleden av at min kollega Jonas Jakobsen, førsteamanuensis filosofi, har observert en forelesning og en veiledning jeg har gitt. Hans tilbakemeldinger har vært svært nyttige for mitt arbeid.

Jeg har vært observatør for et par av hans undervisninger/foredrag. Hans tema er ulikt mitt, og det har vært lærerikt å se hvordan han fremmer dialogen og deltakelse med studentene rundt et bord – uten bruk av presentasjoner, men kun tavle og samtale.

Mitt utbytte av å bli observert og mine refleksjoner omkring dette kan leses i vedleggene nedenfor.

Refleksjoner etter forelesning:

Denne undervisningen var på 3 timer vedr. vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter. Jeg hadde lagt opp til mye studentaktivitet og rollespill. Det er en risiko med slik undervisningsform da den krever at studentene er trygge nok på å eksponere seg. Jeg hadde lagt opp pedagogikken der jeg tar utgangspunkt at de er aktiv. Men hva gjør jeg om studentene vegrer seg og ingen vil by på seg selv? Mitt pedagogiske opplegg kan lett utfordres ved at noen blir engstelige og kanskje devaluerende for opplegget – at de ønsker en mer teoretisk gjennomgang osv. Noen studenter har ennå ikke god klinisk identitet, og har ennå ikke bestemt seg for om de vil jobbe klinisk som psykolog eller ha andre yrker. Er det for mange av denne gruppen vil dette kunne utfordre gjennomføringen av en slik økt og det vil ha stor påvirkning på stemningen i rommet. Jeg tror det er viktig jeg lager en disposisjon som kan ta hensyn til hvor studentene er og hvordan motivere de som ikke er interessert til å delta. Tilbakemeldingen fra observetør var gode og bekreftet forsåvidt at jeg nådde mine pedagogiske mål og læringsmål. En viktig kommentar fra observatør var at kanskje i ennå større grad burde ha vektlagt hvor vanskelig slike selvmordsrisiko-vurderinger er og at en kan gjøre feil. Dette er jeg helt enig i.

Nærmere om kollegaveiledning over forelesning: KOLLEGAVEILEDNING forelesning

Neste side: Kollegaveiledning over veiledning