Fordypningsprosjekt

 

Prosjekttittel:

Utvikling av elektroniske læringsmidler for klinisk undervisning ved Institutt for Psykologi.

Innledning

Studentene som starter sitt 4. av i alt 5 år ved profesjonsstudiet begynner sin kliniske praksis der de møter pasienter med ulike psykologiske vansker.

Studentene har gitt tilbakemelding om at de savner å ha tilgang til demonstrering av ulike kartleggingsmetoder, utredningssamtaler og andre utfordringer de kan møte i terapien. Dette er forståelig siden de gjennomfører klinisk praksis samtidig som de i løpet av året får undervisning i ulike terapiretninger og metodikk, gjerne på tidspunkt som ikke er forenelig med når pasienten presenterer problematikk relevant for slik forelesning.

Jeg ønsket derfor å teste ut en type videoforelesning der jeg går gjennom teori og også demonstrerer i rollespill elementer fra forelesningen.

Formålet med prosjektet er å utvikle og teste ut bruk av videoforelesning med følgende innhold:

  1. En teoretisk innledning over et gitt tema: Å arbeide med selvskading etter modell av dialektisk atferdsterapi.
  2. Et rollespill der undertegnede sammen med en kollega demonstrerer ulike utfordringer vist til i forelesningen.

Les nærmere om prosjektet her: Fordypning videoforelesning

Se egen fane for selve videoforelesningen.