Etiske Betraktninger

Betraktninger over «Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø, 13.05.04»

Det etiske retningslinjene som foreligger tar i hovedsak opp forholdet til forskningsveiledning og oppgaveveiledning. Jeg gir veiledning på oppgaver, men hovedsakelig gir jeg praksisveiledning til studenter som møter pasienter for første gang i sin kliniske praksis.

Coaching cloud concept

Generelt sett er de etiske retningslinjene relevant for de studentene jeg møter som ønsker meg som veileder på deres ulike skriftlige arbeider.

Les mer her: Betraktninger over «Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø