Dokumentasjon

På denne siden har jeg lagt ut kursbevis, samt informasjon om mitt basisreportoar når det gjelder undervisning, veiledning og vurderingsformer.

Her er vedlagt kursbevis m.m. i forhold til min pedagogiske kvalifikasjoner. Se vedlagt dokumentasjon fra Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi – RESULT

Kursbevis for deltakelse på kurset i pedagogisk basiskompetanse: Å undervise i høyere utdanning   og   Ulike perspektiver på læring –  del 1 og 2

Kursbevis kollegaveiledning II

Plagiatkursbevis for gjennomfør kurs i forebygging av plagiat

Godkjent pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning 

Opprykk til førstelektor: Søknaden om opprykk kan leses her Søknad om opprykk og komiteens bedømmelse kan leses her Vurdering Næss

 

Neste side: Mitt basisreportoar: