Eva Therese Næss

Førstelektor
Psykologspesialist i klinisk psykologi  Organisasjonspsykolog
Institutt for psykologi, Helsefak – UiT, Norges Arktiske universitet

 

Den pedagogisk mappe presenterer og dokumenterer pedagogisk utvikling og kompetanse. Kriteriene for godkjenning av pedagogisk mappe kan leses HER

Mer om digitale mapper kan leses HER

Mappen inneholder:
  • Min Undervisningsfilosofi:  Her presenteres en refleksjon over  kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og med relevans for egen undervisningspraksis. Jeg skriver bla. om dannelse som utgangspunkt for en undervisningsfilosofi. Snarvei til siden HER
  • Undervisningshistorie og annen fagutvikling: Jeg har undervist i mange år, på ulike nivåer. Her presenterer jeg hovedsakelig undervisning på høyere utdanning. Snarvei til siden HER
  • Fordypningsprosjekt: For klinisk undervisning er det relevant å tilby studentene videoforelesning med tilhørende rollespill over kliniske problemstillinger. På denne siden presenterer jeg prosjektet nærmere og det er mulig å se videoforelesningen i sin helhet. Snarvei til siden HER
  • Kollegaveiledning:  refleksjon over egen og andres undervisning ut fra relevant, pedagogisk teori. Jeg inviterte med kollega inn i en 3 timers forelesning og en veiledning av annen psykolog.  Snarvei til siden HER
  • Dokumentasjon: Her ligger kursbevis fra min deltakelse på kurset i pedagogisk basiskompetanse. I tillegg beskriver jeg nærmere min basisreportoar for undervisning og veiledning, samt nærmere om hvordan jeg vurderer studentenes læring. Snarvei til siden HER