Oppsummering

Arbeidet med den pedagogiske mappa har  styrket min bevissthet om lærerrollens betydning i universitet- og høgskolesystemet. Man må kjenne til plan- og regelverk som styrer og regulerer utdanningsfeltet, og man må  i tillegg til faglige kunnskaper og ferdigheter ha både interesse og engasjement for å undervise. Og, ikke minst man må ha kunnskaper om hvem studentene er og hvordan de lærer, og hvordan  legge til rette for at læringen skal bli optimal.

Mappearbeidet har også understreket betydningen av at jeg som underviser må oppdatere og videreutvikle mine pedagogiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter. Slik jeg ser det må dette skje i en kombinasjon mellom å oppnå bedre teoretisk  innsikt og å utforme og utprøve nye undervisningsopplegg, gjerne i en tverrfaglig og tverrfakultær sammenheng.

Å ha et forskende og kritisk blikk på egen undervisning kan sammen med tilbakemeldinger fra kollegaer og studenter bidra til oppnå det Kreber & Canton mener begrepet Scholarship of teaching and Learning omfatter; «ongoing knowledge about teaching and the demonstration of teaching knowledge» (Allern  2011). Min pedagogiske kompetanse og min pedagogiske mappe må derfor være i stadig utvikling.