Internasjonalisering

Interessen for internasjonalt samarbeid har vært tilstede siden jeg var aktiv deltaker i Nordplus nettverk i høgskoledidaktikk fra 1997. Jeg har deltatt med paper-framlegg på flere internasjonale konferanser og har reist på ulike studiereiser. Formålet med studiereisene har i ett tilfelle vært å forberede studietilbud i utlandet, som høsten 2009 da jeg sammen med en kollega var på en studiereise til Den Dominikanske republikk i regi av StudyAway. Da ble det opprettet kontakter med samarbeidspartnere for gjennomføring et planlagt studium: Teater og kulturmøter. Vi utarbeidet fagplan som ble godkjent i fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Planen er tverrfaglig med et teaterfaglig hovedfokus med hovedmålsetning å utvikle kompetanse i samhandling og kommunikasjon i kulturmøter. Av ulike årsaker ble ikke studiet iverksatt.

Internasjonalt samarbeid har også vært et tema i flere av samarbeidsprosjektene mine internt på UIT. Jeg har bidratt med dramafaglig kompetanse når det gjelder bruk av rollespill i kollega Gro Alteren ved Handelshøgskolens kurs International Negotiations. Basert på tekster studentene har skrevet i etterkant av opplegget, presenterte vi paperet Dramatizing cross cultural negotiations: What do students learn? på konferansen INRA  i 2014. Vi samler inn empiri fra flere studieår etter 2014, og teksten bearbeides og utvikles videre til artikkel.
I internasjonaliseringssammenheng er det spesielt det treårige, SIU-finansierte samarbeidsprosjektet med St. Petersburg kulturuniversitet som har hatt fokus i mitt arbeid. Jeg har initiert og vært koordinator for prosjektet Enhancing quality in Drama and Theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and new trends in Drama and Theatre, og har ledet det sammen med en kollega. Prosjektets målsetning var å forbedre studiekvaliteten i drama og teaterstudiene ved de to institusjonene, ved at to ulike undervisnings- og fagtradisjoner møttes. Prosjektet har bestått av fire workshops og en avsluttende forestilling og det er utviklet en studieplan i interaktiv teater.  På SIUs avslutningskonferanse for Russlandsprogrammet, mai 2016, deltok jeg sammen med fire studenter. Studentene bidro med kunstnerisk inspirasjon som start på dag 2 i programmet, og jeg la fram høydepunkter fra arbeidet. Prosjektet ble avsluttet i juni 2016.  De to utdanningsinstitusjonene jobber i ulike fagtradisjoner og dette har gitt kunnskap om den andres måte å jobbe på, så vel som dypere forståelse av hvordan man selv jobber. Prosjektet har også vist hvordan teaterarbeid kan bidra til økt kulturforståelse, og det har gitt erfaring i å lede og gjennomføre et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt. Artikkelen Fra hjerte til сердце (under arbeid) diskuterer prosjektet og studentenes læring  i relasjon til kritisk pedagogikk og transformativ læringsteori. Prosjektet er dokumentert i søknad, prosjektdokumenter og ulike rapporter, i artikkelen  Stanislavskijs rike (Podium 2014) og i 4 videoer. Her  en kort video  fra avslutningsforestillingen.