Å undervise i høyere utdanning

Å undervise i høyere utdanning krever en bevissthet både om planlegging og gjennomføring av undervisning, om etiske aspekter knyttet til undervisning og veiledning.  Dette tar jeg opp i denne delen av mappa.

I min undervisning ønsker jeg å ha fokus på studentenes læring, og hvorvidt læringsinnhold og læringsaktiviteter  er tilpasset studentgruppa og bidrar til å oppnå ønsket læringsutbytte.  Vurdering blir derfor også et viktig tema å drøfte.

Studentenes tilbakemeldinger gir signaler om hva som har fungert bra i undervisningen og hva som trengs å endres eller justeres. Dette temaet tas også opp her.