Introduksjon

En mosaikk av pedagogiske tanker

Mitt navn er Hilde Synnøve Blix og jeg er dosent i hørelære og musikkpedagogikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø (UiT). Det foreliggende dokumentet er min pedagogiske mappe, og den er ment å være et innblikk i min pedagogiske virksomhet og refleksjoner knyttet til denne.

I mappen har jeg valgt å sortere mine forskjellige pedagogiske kompetanser tematisk med utgangspunkt i de forskjellige delene av min profesjonsutøving som pedagog på en slik måte at leseren av mappen skal kunne danne seg et helhetlig bilde av meg som utøvende pedagog. Underveis i arbeidet med mappen opplevde jeg at det var krevende å skulle skille de forskjellige delene av mitt virke fra hverandre ettersom de henger sammen på en mosaikk-lignende måte som i seg selv satte i gang nye tanker om valgene jeg har gjort, og skal komme til å gjøre, som fagperson.

Denne mappen representerer derfor på mange måter atter noen biter av mosaikken som utgjør mitt pedagogiske virke.

Søknadsbrev merittert underviser Blix 2018

Oversikt over vedlegg i denne mappen:

 1. Søknadsbrev
 2. Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 3. Pedagogisk CV
 4. Læremiddeleksempel: Kompendium i fritonal melodilesing
 5. Læremiddeleksempel: Kompendium i auditiv analyse
 6. Digitale opptaksprøver i musikk
 7. Læremiddeleksempel: Webside med gehørøvelser
 8. Bekreftelse på studieplanarbeid
 9. Eksempler på kursevalueringer
 10. Skriverier i forbindelse med veiledningskurs
 11. Kollegaveiledning fra ph.d.-kurs
 12. Kollegaveileding 2017
 13. Pecha Kucha-foredrag
 14. Vitenskapelige arbeider med didaktisk profil
 15. Litteratur til mappen