Søknad om status som merittert underviser

Jeg vil med dette søke om å få vurdert min undervisnings­kompetanse som meritter­ende. Bakgrunnen for søknaden er at jeg over tid har drevet med systematiske forskningsbaserte utviklingsarbeider for å kunne forbedre min egen under­visning i høyere økonomisk utdanning. Dette arbeidet toppet seg foreløpig i høst da jeg disputerte for dr. philos-graden med avhandlingen «Interventions using digitital tools to improve students’ engagement and learning outcomes in higher business education».

I hele min universitetskarriere har jeg vært opptatt av å dele undervisnings­kunn­skapen min med kollegaer og andre. Jeg har samarbeidet med kollegaer om bokskriving, publisering, faglig utvikling og veiledning. I tillegg har jeg kostnadsfritt distribuert digitale læringsressurser til økonomilærere som ønsker å integrere IKT i sin undervisning.

For tiden leder jeg en gruppe som arbeider med å øke under­visnings­kvaliteten ved Handels­høyskolen UiT. I vinter har jeg dessuten hatt ansvaret for en Fyrtårnsøknad til UiT som handler om pedagogisk FoU-arbeid på tvers av campusene her på Handelshøgskolen. Alle campusene ved Handelshøgskolen er også involvert i søknaden som jeg fronter til Norges Forskningsråd (NFR) sitt PROFESJON-program. Der fokuserer vi på forskning på økonomistyring sammen med praksisbedrifter ved de fire studiestedene våre. Jeg håper at denne digitale mappen viser at jeg har utviklet under­visnings­­kompetansen min til et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basis­kompetanse, og at Handelshøgskolen ved UIT har  planer for hvordan institusjonen kan nyttiggjøre seg  denne kompetansen også i framtida (Uttalelse fra instituttleder).

Tromsø, 28. april 2017
Bernt Arne Bertheussen
(sign.)