Undervisningsutvikling

Min kompetanse og erfaring i forhold til oppgavene som er definert i stillingsbeskrivelsen for professor i fiskeribiologi og prodekan og strategiene ved UiT består av:

 • Bidra til rekruttering av studenter.
 • Veilede og undervise studenter på alle nivå.
 • Ta i bruk og legge til rette for nye undervisningsmetoder, herunder digitale metoder.
 • Innføre fagfelleevaluering i undervisningen.
 • Bidra til flerfaglig, tverrfaglig og forskningsbasert undervisning.
 • Følge opp ph.d.-studentene og deres veiledere og påse at årlige møter med ph.d.-studentene og fremdriftsrapportering blir gjennomført.
 • Stimulere til forskning og formidlingsvirksomheten ved BFE.
 • Bidra til at fakultetet har en høy prosjektakkvisisjon.
 • Samarbeide med myndigheter organisasjoner og næringsliv og fremme innovasjon.
 • Engasjere seg i utviklingsarbeidet innen fagområdene relatert til fiskeri og for universitetet som helhet.

Videre i denne seksjonen beskriver jeg min kompetanse og erfaring i forhold til de to første betingelsene som er definert i kriterier for merittert underviser ved UiT:

 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Oppgavene som er definert i stillingsbeskrivelsen for professor i fiskeribiologi og prodekan

Jeg beskriver også hvordan mitt arbeid bidrar til instituttets, fakultetets og universitetets strategi. Min pedagogiske CV er et viktig vedlegg som i detalj beskriver alle mine aktiviteter.