Vitenskapelig tilnærming til undervisning

Jeg har kontinuerlig utviklet min kompetanse som underviser gjennom å engasjere meg i -, og undervise på alle nivå (fra skoleungdom og bachelor studenter til førsteamanuensis). Jeg har gjennomført UniPed med pedagogisk mappe i 2007 og siden deltatt på kurs og workshops innenfor universitetspedagogikk, «life coaching» og ledelse (se Pedagogic education). Jeg samarbeider med lærere i blant annet Canada (Lyne Morrissette og Memorial University) og Australia (Ingrid Van Putten) samt med mine kolleger i fire EU-prosjekt som alle går nå (se Major collaborations). Jeg deltar og bidrar på konferanser og workshops som omhandler undervisning og læring på universitetsnivå. Opplæring og kursvirksomhet er viktige produkter fra EU prosjektene, og her bidrar jeg med både diskusjoner og skisser for gjennomføring.

Jeg legger konsekvent ut mine PowerPoint forelesninger, seminarspørsmål og oppgaver på fronter (se Teaching material). Når jeg er i forelesningssaler som tillater det tar jeg opp forelesningen på Mediasite og gjør dem tilgjengelige for studentene via Fronter. Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell, modeller og læremidler er gjort ut fra et bevisst pedagogisk ståsted.

Michaela together with Salih, Vieira and Cedrique, 1st year IFM students, 2017.