Pedagogisk leder

Jeg har siden 2009 tatt initiativ og ledet flere utviklingsprosjekt av strategisk karakter. Mest stolt er jeg over det systematiske og kontinuerlige arbeidet med å oppruste PhD utdanningen: 1) Administrativt, for å få gode rutiner for opptak og gjennomføring med midtveisevaluering og avslutning nedfelt i de utfyllende bestemmelsene for fakultetet 2) Personalpolitisk, gjennom samarbeid med kontorsjefene og personalsjef, gjennom årlige samtaler med de PhD-studenter som sliter, og gjennom det tette samarbeidet med Hemis (bedriftshelsetjenesten). 3) Initiering av High North Academy, kurs i vitenskapsteori og etikk, og kurs i skriving av prosjektsøknader med fokus på EU og NFR (Funding your research). Jeg har initiert fagfellevurdering og karriereveiledning i min forskningsgruppe BRIDGE. Jeg er også sentral i definisjonen og gjennomføringen av programmene for professoropprykk ved UiT.

Jeg initierer pedagogiske diskusjoner, og jeg deltar i seminar og konferanser om undervisning og læring i og utenfor UiT. Eksempel er foredragene «Oppfølging av Ph.d-kandidatene ved BFE» i Strategisk forskningsutvalg, UiT i desember 2015 og «Disputas i tide! Suksesshistorien ved BFE-fak» på UHRs nasjonale forskerutdanningskonferanse 7-8.06 2017 (under utarbeidelse).

Jeg har i detalj beskrevet min kompetanse og erfaring i forhold til oppgavene som er definert i stillingsbeskrivelsen for professor i fiskeribiologi og for prodekan samt strategiene ved UiT i folderen om undervisningsutvikling. Instituttleder har lagt frem Plan og anbefaling for Michaela Aschan som merittert underviser som beskriver hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg min kompetanse, og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. Jeg har også identifisert barrierer for utvikling, og videre planer for pedagogisk utvikling både på institusjonelt og individuelt nivå i «Further work and future challenges».