Innledning

Denne pedagogiske mappen er skrevet i forbindelse med søknad om å bli merittert underviser. I kriteriene presiseres at det er utført undervisnings- og utviklingsarbeid i aktuelt studieprogram som skal beskrives, og at pedagogisk kompetanse, meritter og nivå skal knyttes til stillingstype.

Jeg er professor i pedagogikk ved lektorutdanningen trinn 8-13 (i mappen omtalt som lektorutdanninga). Min primære oppgave er å gi studentene en god start på sin profesjonsutvikling de to første studieårene, frem mot rollen som lektor i ungdomsskole og videregående skole. Dette er et stort ansvar. Jeg er veldig glad i jobben min og sammen med mine kollegaer jobber jeg utviklingsorientert for å styrke kvaliteten i utdanninga. Utviklingsarbeid gjennomført siden 2016 vies størst plass i min pedagogiske mappe og beskrives under overskriften Arbeid med undervisningskvalitet på lektorutdanninga.

Mitt tankegods og min kompetanse når det gjelder undervisning og ledelse av utviklingsarbeid, er utviklet over tid. Før jeg ble lærerutdanner, jobbet jeg i 20 år med undervisning, forskning og formidling innen feltene barnevern, familievern og barn og unges psykiske helse på UiT og Høgskolen i Tromsø (se Pedagogisk CV). Dette har formet meg som underviser og beskrives under overskriften Min undervisningshistorie.

I Min undervisningsfilosofi skriver jeg om det jeg manøvrerer etter når jeg utvikler, planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning.

I Konklusjon og veien videre oppsummerer jeg i lys av kriteriene for merittert underviser. Dokumentasjon finnes i lenker under de ulike overskriftene i mappa. Noen av disse er passordbeskyttet.