Vi stenger for nye registreringer

Fredag 3. april 2020 ble digitalmappe.uit.no faset ut og stengt for nye registreringer.  Det er derfor ikke mulig å opprette nye mapper her. De som allerede har mapper vil kunne logge på, oppdatere og arbeide med disse inntil videre. Alle brukere vil bli informert i god tid når og dersom det blir andre endringer. Endringene nå gjelder kun for evt. nye brukere.
Digitalmappe skal, på sikt, erstattes med et nytt system, som ikke er på plass ennå.

For å logge inn på din eksisterende mappe:

Gå/Naviger til mappa di i nettleseren og legg til «/login» i URL’en.
Eks. http://digitalmappe.uit.no/min_mappe/login

Erstatt «min_mappe» i URL ovenfor med navnet på din unike mappe.

Backup og eksport:

Dersom du vil lagre og evt. portere data til en ny WordPress løsning på egenhånd så finner du muligheter til eksport i verktøymenyen når du er pålogget.