Undervisningshistorie

Høsten 2007 ble jeg ansatt i en forskerstilling på Universitetet i Tromsø. På grunn av mangel på lærekrefter ble jeg spurt om jeg kunne ha seminarundervisning i enkelte fag, og det ble dermed min første undervisningserfaring. Jeg hadde datalaber på to videregående metodekurs, og oppgaveseminar i et begynneremne på bachelornivå. Våren 2008 hadde jeg mine første forelesninger og jeg fikk også ansvaret som fagansvarlig i kurset BED-6301 som var et samlingsbasert emne i økonomisk analyse. Emnet hadde rundt 20 studenter.

Første januar 2009 ble jeg ansatt som stipendiat, og samtidig kom min neste store utfordring undervisningsmessig. Jeg ble på nytt fagansvarlig, men denne gang i emnet BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. I dette faget var jeg en av tre forelesere så jeg hadde et koordineringsansvar med de andre foreleserne. I tillegg var det rundt 150 studenter i faget og dette ble derfor mine første auditoriumsforelesninger for store klasser. Siden har deler av min undervisning vært i store auditoria, og da i særdeleshet emnet BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse som har rundt 350 studenter.

I resten av stipendiatperioden hadde jeg diverse seminar- og datalabundervisning. Våren 2013 ble jeg på nytt fagansvarlig. Denne gangen i faget BED-3031 Entrepreneurial Financial Management. Dette faget gikk på engelsk. Siden har jeg undervist på engelsk i emnene SOK-3020 Econometrics, SOK-3050 Advanced Topics in Economics og nevnte BED-3031 Entrepreneurial Financial Management.

I tillegg til undervisningen jeg har hatt på Universitetet, har jeg også undervist på diverse studiesentre i Nord-Norge i forskjellige introduksjonsemner i bedriftsøkonomi i perioden 2008-2010. Jeg har også på vegne av studentorganisasjonene Econa og ECMA hatt diverse krasjkurs i emnene SOK-1002 Mikroøkonomi og BED-2020 Finans og investering

Jeg har undervist i mange forskjellige emner i løpet av min universitetskarriere, men i dag er emnene BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk og BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting (halve kurset) de emnene som er å regne som mine undervisningsemner.

I tillegg til min undervisning har jeg vært veileder for masteroppgaver. Jeg var hovedveileder for en masteroppgave våren 2014 og for to masteroppgave våren 2015. Jeg har vært biveileder for en masteroppgave våren 2014, for tre masteroppgaver våren 2015 og er biveileder for to masteroppgaver våren 2016. Våren 2016 ble jeg i tillegg oppnevnt som biveileder for en doktorgradskandidat.

Semester Kurskode Emne Type undervisning
V-2016 BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting Forelesninger*
H-2015 BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse Forelesninger (hele kurset)**
BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk Forelesninger (hele kurset)*
BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori Forelesninger*
SOK-3050 Advanced Topics in Economics Forelesninger*
V-2015 BED-3031 Entrepreneurial Financial Management Forelesninger/datalab (hele kurset)*
BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting Forelesninger*
H-2014 BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse Forelesninger (hele kurset)**
BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk Forelesninger (hele kurset)**
BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori Forelesninger*
SOK-3050 Advanced Topics in Economics Forelesninger*
V-2014 BED-3031 Entrepreneurial Financial Management Forelesninger/datalab (hele kurset)*
BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting Forelesninger
H-2013 BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse Forelesninger
SOK-3020 Econometrics Forelesninger/datalab (hele kurset)*
V-2013 BED-3031 Entrepreneurial Financial Management Forelesninger/datalab (hele kurset)*
H-2012 BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse Seminarundervisning
SOK-3020 Econometrics Datalab
V-2012 BED-2011 Samf.vitenskapelig metode og statistikk Datalab
H-2011 SOK-3020 Økonometri Datalab
BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse Seminarundervisning
V-2011 BED-2011 Samf.vitenskapelig metode og statistikk Datalab
H-2010 SOK-3020 Økonometri Datalab
BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse Seminarundervisning
V-2010 BED-2011 Samf.vitenskapelig metode og statistikk Datalab
H-2009 SOK-3020 Økonometri Datalab
BED-3062 Markedsanalyse Datalab
V-2009 BED-2011 Samf.vitenskapelig metode og statistikk Forelesning/datalab*
H-2008 SOK-3020 Økonometri Datalab
BED-3062 Markedsanalyse Datalab
BED-1001 Driftsregnskap og budsjettering Seminarundervisning
V-2008 BED-6301 Økonomisk analyse Forelesninger (hele kurset)*
SOK-2039 Norske økonomiske utfordringer Seminarundervisning
BED-2011 Samf.vitenskapelig metode og statistikk Datalab
H-2007 SOK-3020 Økonometri Datalab
BED-3062 Markedsanalyse Datalab
BED-1001 Driftsregnskap og budsjettering Seminarundervisning

*Fagansvarlig

**Campusansvarlig