Avslutning

Jeg har i nesten ti år jobbet med undervisning i høyere utdanning. Her har jeg undervist i alt fra små grupper i klasserom til store  kull i auditorier, og dette har gitt meg mange forskjellige utfordringer som jeg har mestret i større eller mindre grad. Undervisningen har tidligere i mange av tilfellene bestått av en intuitiv tilnærming av hva jeg tror fungerer, uten å ha en større refleksjon rundt hvilken undervisningsform som kunne være mest optimal.

Kurset i pedagogisk basiskompetanse har gitt meg innsikt i pedagogisk litteratur og har skjerpet min interesse for undervisnings- og læringsformer som kan øke studentenes læringsutbytte. Det har hjulpet meg til å ha en mer systematisk og analytisk tilnærming til min egen undervisning.

Gjennom arbeidet med min undervisningsfilosofi har jeg fått et mer bevisst forhold til hvordan jeg ønsker å undervise, hvordan jeg ønsker å formidle mitt fag, hvilke hjelpemidler jeg ønsker å benytte og hva jeg ønsker å oppnå. I kollegaveiledningen har jeg fått konkrete tilbakemeldinger om hva som fungerer i min undervisning og hvordan jeg kan utvikle undervisningen min slik at den blir enda bedre. Dette har utviklet meg som underviser og medført at jeg i dag føler meg tryggere som lærer.

Jeg tenker likevel at dette bare er starten. Det er viktig å fortsatt fokusere på hvordan jeg kan bli bedre som underviser. Jeg blir fremover å fokusere på å ha en helhetlig tilnærming på min undervisning hvor jeg har studentene og deres læringsutbytte som fokus i min undervisning. Jeg blir også å bruke litteraturen aktivt når jeg vurderer å introdusere nye undervisningsformer, og med det ha en mer analytisk og objektiv tilnærming til hva som kan fungere i min undervisning. Det grunnlaget jeg har fått i dette kurset skal derfor videreutvikles slik at min undervisning blir best mulig.

Kursbevis – Å undervise i høyere utdanning

Kursbevis – Ulike perspektiver på læring

Kursbevis – kollegaveiledning