Innledning

 

26-Sverre Braathen Thyholdt

Mitt navn er Sverre Braathen Thyholdt og jeg er 1.amanuensis på Handelshøgskolen ved UiT – Norges arktiske universitet. Jeg er utdannet samfunnsøkonom ved Norges fiskerihøgskole (UiT), og min doktorgradsavhandling handlet om tilbuds- og etterspørselsanalyser for råvarer.

Jeg underviser i dag i emnene BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk samt BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

Min hjemmeside UiT

Dette er min pedagogiske mappe og den har følgende innhold:

  • Introduksjon
  • Undervisningshistorie
  • Min undervisningsfilosofi
  • Kollegaveiledning
  • Basisrepertoar og vurderingsformer
  • Fordypningsdel – Bruk av praktisk relevante arbeidskrav
  • Avslutning