Velkommen til min pedagogiske mappe!

Rannveig Grøm Sæle

førsteamanuensis ved
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet

 

 

En pedagogisk mappe er en sammenstilling som gjør det mulig å vurdere en persons undervisningserfaring og -kompetanse (Winka & Ryegård, 2013). I mappen beskrives hva man gjør i undervisningssammenheng, hvordan og hvorfor, samt hva slags resultater undervisningen har gitt (Grepperud et al., 2016). Under menyene på denne siden vil du finne litt om mine erfaringer, om prinsipper og idealer jeg har når det gjelder undervisning og veiledning, samt dokumentasjon fra kollegaveiledning og utviklingsprosjekt.

Kort om meg

Jeg har undervist studenter i ulike situasjoner i store deler av mitt voksne liv, både i grunnskole, i Forsvaret og i høyere utdanning.

Etter at jeg ble ansatt som førsteamanuensis i 2016 er min undervisning satt mer i system, med flere faste undervisningsoppgaver, emneansvar og oppfølging av de samme studentene over noe tid. Det gir mer rom for å forme og utvikle undervisningen slik jeg ønsker. Først og fremst handler det om å bruke undervisningsmetoder som har god støtte i forskning, noe jeg også skriver om i Min undervisningsfilosofi.

De fleste av mine studenter går på årsstudiet i psykologi. Der underviser jeg ikke først og fremst i psykologi, men i akademiske ferdigheter (PSY-0700 Tekning, læring og skriving i høyere utdanning) og i metode (PSY-1012 Psykologisk metodologi). I tillegg underviser jeg mer sporadisk i helsepsykologi og statistikk i andre deler av studieprogrammene og veileder jevnlig semesteroppgaver, bachelor-, master- og hovedoppgaver.

Referanser

Grepperud, G., Adolfsen, H., Bjørsnøs, A., Blekkan, E. A., Lyng, R., Njølstad, I., . . . Solbjørg, O. K. (2016). Innsats for kvalitet. Forslag til et meritteringssystem for undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og NTNU.

Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling. Stockholm: Studentlitteratur AB.