Kollegaveiledning

I løpet av programmet for pedagogisk basiskompetanse har jeg og en kollega gjennomført fire økter med kollegaveiledning. To hvor vi har vært underviser i egen klasse og to hvor vi har observert den andre.

I forkant av observasjonen har underviseren laget et skjema med intendert læringsutbytte, plan for økta, ting man ønsket tilbakemelding på, med mer.Etter observasjonen har vi hatt en samtale om hvordan vi opplevde undervisningsøkten.

Det å være observatør opplevde jeg som vanskelig i disse tilfellene fordi faget var ukjent og observasjonene var korte. Det kan være en fordel å være observatør for fag man ikke er kjent med fordi man da lettere kan fokusere på det ikke-faglige men det kommer litt an på hva den som blir observert vil ha tilbakemelding på. Lengden på observasjonene bør være tilstrekkelig lange og man bør også være med helt fra starten på timen for å ikke miste helheten som kan være svært viktig for det totale inntrykket av undervisningen.
Det jeg noterte ned av forbedringsforslag til min kollega gikk i hovedsak på stemmebruk og studentdeltakelse.

Det å blir observert opplevde jeg som nyttig fordi jeg ble minnet på en del ting som jeg er kjent med fra før men må jobbe videre med. Det gikk dels på hvordan jeg håndterer stressfulle situasjoner og hvilken tempo jeg bør ha på forelesningene.

Jeg ble observert under en øvingstime hvor jeg brukte to Geogebra-applikasjoner jeg laget (her og her) for å gi studentene øving på den rette linjen og forståelse for grafiske ulikheter. Planen var at de skulle få så pass mengdetrening på dette at de raskt skal kjenne igjen uttrykk som beskriver rette linjer og se hvilken likning en rett linje har samt å forstå hva det betyr at en funksjon er større enn, mindre enn eller lik en annen funksjon. Jeg mener at økten i stor grad nådde dette målet men noen av studentene kom ikke i gang raskt nok for å få den mengdetrening det var ment de skulle få. Her bør man kanskje ta noen flere eksempler sammen med hele klassen før de får jobbe på egen hand. I starten av økten fungerte ikke websiden med programmet som tidligere hvilket gjorde meg litt stresset. Dette syntes kollegaveilederen min at jeg godt kunne ha skjult bedre hvilket jeg er enig i.

Den andre observasjonen var av en av mine forelesninger. Her var planen å regne noen eksempeloppgaver samt å introdusere et nytt avsnitt. Økten gikk som den skulle men det som jeg reflekterte mest over før og etter økten og det som kollegaen min også kommenterte var tempoet. Det er vanskelig å tilpasse seg alle og det gir meg enda større lyst til å prøve ut omvendt undervisning hvor alle kan se forelesningen i det tempo de foretrekker.

Kollegaveiledning er til tider vanskelig og ubehagelig men er meget givende. Dette er noe institusjonene burde legge opp til i en mer organisert form. Vi lærere har massevis å lære av hverandre og burde være helt klar for å både dele med oss av det vi er flinke til og ta til oss det vi kan lære av andre.

Kollegaveiledningsskjema (passordbeskyttet)