Avslutning

Programmet for Pedagogisk Basiskompetanse har vært interessant og veldig givende. Jeg har fått tenke på det med undervisning og læring mer systematisk enn før og ser at det finnes mange perspektiver på dette å forholde meg til. Programmet har vært en bra introduksjon til forskningen kring disse temaene og det har vært givende å se at min egen intuisjon og erfaring om læring i mye stemmer vel overens med aktuell forskning. At jeg har blitt litt mer bevisst om bredden i pedagogisk forskning tror jeg er en av de største beholdningene fra programmet.

Det sosiokulturelle perspektivet på læring er det som jeg kanskje tenkt mest på i løpet av programmet. Det å få studentene å snakke med hverandre tror jeg er en nøkkel til mye av læring og jeg har derfor innført langt mer gruppearbeid enn før i matteundervisningen. Tilbakemeldingen på dette fra studentene er veldig god. De sier ofte at de får ut mye av det og jeg har sett eksempler på hvor gruppearbeid umiddelbart har forbedret studentenes evne til å forklare både det de forstår og hva de har problemer med. Jeg er også interessert i å få inn mer av «inquiry based learning» og «omvendt undervisning» i mine timer på sikt. Jeg tror at slike perspektiver kommer til å bli en stor del av undervisningen framover og det blir interessant å se hvordan dette kommer å forandre utdanningene.

Når jeg jobbet som prosessingeniør var forbedringsarbeid et gjennomgående tema. Alt vi gjorde hadde til hensikt at noe skulle bli bedre enn hva det var før. Denne innstillingen ønsker jeg å bære med meg i jobben som lærer og arbeidet med denne mappen har vært til stor hjelp i den prosessen.

Jeg holder dette med utdanning høyt på listen over hva jeg mener er viktig for vår felles fremtid. Jeg ser på universitetsutdanning ikke bare som en tid hvor studentene lærer faglige ting de må kunne i arbeidslivet uten også som en skole hvor man lærer å ta ansvar, samarbeide, hjelpe andre og ikke minst tenke rett. Man vokser som menneske underveis i en universitetsutdanning og her har vi lærere en ekstra rolle å fylle som vi kanskje ikke alltid tenker på. Vi er forbilder. Ved å bry oss om våre studenter, gjøre det vi kan for dem og ikke bare det vi må, være tydelige med hva vi forventer oss og skape et læringsmiljø som ikke bare gir gode forutsetninger for læring men som også inspirerer til videre læring så kan vi ha stor betydning for den enkelte og for samfunnet på sikt. Det er et ansvar vi ikke skal ta lett på og dermed er det ekstra viktig å alltid ha som ambisjon å utvikles som lærer både faglig og pedagogisk.