Innledning

Hei og velkommen!

Jeg heter Per Persson og jobber som matematikk- og kjemilærer (universitetslektor) på UiT Narvik. Denne webplassen er min pedagogiske mappe og er produktet av arbeidet jeg gjort i forbindelse med Programmet for Pedagogisk Basiskompetanse ved UiT i 2017.

Min pedagogiske mappe presenterer meg som underviser, min historikk, filosofi og utvikling som lærer. Hensikten er å dokumentere min basiskompetanse som universitetslærer men også å være et levende dokument som kan brukes for dokumentasjon av fremtidige arbeider.

Jeg har ingeniørbakgrunn (master i prosesskjemi fra Umeå Universitet) men har helt siden min egen studietid tenkt at det er lærer jeg ønsker å være. Jeg fikk jobb som høgskolelektorlektor på daværende Høgskolen i Narvik i 2013 og hadde da noe erfaring med undervisning fra før men det er årene i ettertid som virkelig har formet meg som lærer. Jeg har diskutert mye undervisning og pedagogikk med kollegaer under årene men Programmet for Pedagogisk Basiskompetanse har gitt en ny dimensjon på dette da jeg har fått sette meg mer inn i relevant litteratur og fått tenke på og diskutere begreper og teorier som jeg ellers ikke kommet i kontakt med.

Denne webplassen inneholder:

Min pedagogiske historie og basisrepertoar

Min undervisningsfilosofi

Vurderingsformer

Fordypningsprosjekt

Kollegaveiledning

Dokumentasjon

Avslutning