Undervisningshistorie

Som underviser på Universitetet strekker min erfaring seg tilbake til 2004. Jeg har undervist i en rekke temaer innen psykologi siden da, og undervisningen har hatt en del forskjellige former. Når det gjelder temaene så er det i hovedsak innen kognitiv og biologisk psykologi, samt noe metode- og statistikkundervisning. Undervisningsformen har i hovedsak vært forelesninger, men også en god del veiledning (semester-, bachelor-, hoved- og masteroppgaver) og noe labøvelser.

Les mer.