Refleksjon

Andre september 2014 startet jeg på Universitetspedagogikk 2014/2015. Temaet for første samling var «Å undervise i høyere utdanning«. I løpet av disse første dagene var vi gjennom tema som undervisningsplanlegging, kollegaveiledning, og vurdering i høyere utdanning. Vi hadde også en runde med mikroundervisning der alle deltagerne holdt en liten undervisningsøkt for de andre i gruppa med påfølgende tilbakemelding.

Neste samling «Ulike Perspektiver på Læring del 1″ handlet mye om å få på plass en grunnforståelse for pedagogikk og pedagogiske begreper. En stor del av dette var arbeid med artikler om pedagogikk, både hver for oss og i grupper, hvorpå gruppen presenterte en av artiklene for resten av deltagerne. Det var både lærerikt og utfordrende å jobbe med tekster som ikke bare hadde andre fagtermer enn det man er vant med, men også hadde en helt annen struktur.

I andre del av «Ulike Perspektiver på Læring»  presenterte vi våre første utkast av «Min undervisningsfilosofi» og fikk respons fra de andre på gruppa.

I tillegg var det mindre seminarer om kollegaveiledning og om å utvikle digitale mapper.

Jeg synes jeg har lært mye mens jeg har jobbet med denne mappen. Først og fremst føler jeg at jeg er blitt mer bevisst på en rekke forhold knyttet til undervisning og læring. Gjennom mikroundervisning og kollegaveiledning er jeg blitt mer oppmerksom på mine sterke og svake sider som underviser. Jeg vet hva jeg må jobbe med videre og hvilke egenskaper jeg kan forsterke. En av de momentene jeg kan bli bedre på er å involvere studentene mer i undervisningen (første og fremst forelesningene) og jobbe med å skape mer og bedre dialog med studentene. Fra mine kolleger har jeg plukket opp noen ideer  om hvordan dette kan gjøres og jeg er motivert for å utvikle denne delen av undervisningen. Fra tilbakemeldingen jeg fikk på min veiledning, ser jeg at jeg kan jobbe med å også gi positive tilbakemeldinger. Det er lett å tenke at det som er bra er bra og det trenger man ikke å si noe om, men det er også et viktig virkemiddel å understreke positive aspekter ved for eksempel ett skriftlig arbeid.

Ved å jobbe med min undervisningsfilosofi har jeg fått et mye mer bevisst forhold på hva som er viktig for meg som underviser og på hvordan jeg ønsker å fremstå. Jeg merker også at etter å ha jobbet med undervisningsfilosofien så har jeg også gjort endringer for å leve opp til min egen filosofi. Likeledes har jeg måtte tenke ferdig noen tankerekker og lese meg opp på forskning og teori som ligger til grunn for den filosofien jeg står for. I det store hele føler jeg at dette arbeidet har gjort at jeg har fått en klarere retning og plan i undervisningen.

Ett siste punkt som jeg vil trekke frem er at jeg er blitt mer oppmerksom på de etiske sidene med å være underviser i høyere utdanning. Grunntankene bak de etiske retningslinjene føler jeg har ligget i grunn for det jeg har gjort som underviser ved universitetet helt siden jeg startet. Likevel har retningslinjene blitt mer konkretisert og tydelige gjennom arbeidet med den pedagogiske mappen.