Undervisningsfilosofi

Fokus på oppmerksomhet: Hvordan gjøre forelesningen til et grunnleggende verktøy for læring.

Som student på psykologi grunnfag var jeg kritisk til alle forelesere som avvek fra pensum, om enn hvor lite avviket var. Dette førte til at jeg lovte meg selv at: “Hvis jeg noen gang skal holde en forelesning, så skal jeg holde meg til pensum!”. Dette har fulgt meg fra min første forelesning som underviser til den dag i dag. Jeg har holdt denne lovnaden til meg selv. Og jeg ser ikke noe grunnleggende problem med det. Samtidig har jeg endret noe syn på hva å “holde seg til pensum er for noe”. I dag mener jeg det er tilfeller hvor det er viktig å bruke eksempler utenfra pensum. I disse tilfellene er det likevel viktig å gjøre det klart hvilken sammenheng dette har med det som står i pensum. Det handler dermed om å relevantgjøre eksemplene fra pensum, men også å relevantgjøre pensum for studentene. Tidligere tenkte jeg også at jeg må dekke hele pensum (for eksempel hele det aktuelle kapittelet) på forelesningen. Det har jeg med tiden funnet ut at ikke alltid er like gunstig. En erfaring som har gjort meg bevisst på å tenke på å avpasse mengden av stoff per forelesning, noe som jeg kommer tilbake til i hoveddelen.

Disse punktene, og hoveddelen av teksten, er knyttet til oppmerksomhet. Uten at studentene ser poenget med forelesningen (”får vi dette på eksamen?!”) eller hvis man går gjennom for mye på for kort tid, er det vanskelig for studentene å holde oppmerksomheten rettet mot undervisningen. Oppmerksomhet er grunnleggende for læring. Så hvordan fanger og holder vi studentenes oppmerksomhet? Det å holde studentenes oppmerksomhet er spesielt utfordrende når man holder forelesninger. Da er det mange studenter og det er vanskelig å gjøre individuelle tilpasninger mens man holder på. Man må derfor gjøre det man kan for å fange og holde oppmerksomheten til flest mulig best mulig. Min undervisningsfilosofi handler om oppmerksomhet, hvilke problemer knyttet til oppmerksomhet man opplever i den mest krevende undervisningstypen og hvordan man kan bruke forskning, teori og erfaringer fra pedagogikken til å svare på disse utfordringene.

Les mer.