Kollegaveiledning

Som en del av kurset Universitetspedagogikk og som vurderingsformen i min pedagogiske mappe hadde jeg kollegaveiledning. Dette går i korte trekk på å være observatør når en kollega har undervisning og å bli observert av en kollega. I etterkant får eller gir man veiledning.

Via lenken under kommer du til min beskrivelse av kollegaveiledningen og mine refleksjoner rundt undervisningen som følge av denne prosessen.

Les mer.