Forskningsveiledning

Som fordypning tok jeg et kurs i forskningsveiledning. Som en del av arbeidet med dette kurset har jeg skrevet en rapport. Rapporten fra kurset som  omhandler en (1) teoretisk bakgrunn for Ph.D.-veiledning, (2) en plan for Ph.D.-veiledning, og (3) en rapport fra kollegaveiledningen, finner du ved å følge lenken under.

I kurset var vi i tillegg gjennom temaer som;  veiledningssamtalen, etiske regningslinjer for Ph.D.-veiledning, skriveprosessen, kulturelle forskjeller, og forskerskolenes rolle i veiledningen. Kurset inneholdt mange relevante temaer og var basert på en fin blanding av forelesninger, gruppearbeid og egenarbeid.

For meg som er tidlig i prosessen som forskningsveileder var kurset spesielt nyttig med tanke på å bli oppmerksom på en del forhold som kan være viktig i et slikt forhold. For eksempel ser jeg det som veldig nyttig å tidlig i prosessen bli enig med studenten om forventninger og retningslinjer som skal danne utgangspunktet for samarbeidet. Mye usikkerhet og mange mulige konflikter kan nok unngås hvis man er enig fra starten om hvordan man vil ha det.

Under kurset ble jeg også oppmerksom på hvordan både forskningsveiledning og Ph.D.-løpet har endret seg i de siste årene. I dag er utdanningen mye mer strømlinjeformet med veldig stort fokus på gjennomføring. Tidligere var det viktigere at studenten skulle få en utdanning slik at han eller hun skulle kunne stå på egne ben som forsker etterpå. Denne problemstillingen har jeg skrevet mer om i del 1 av rapporten fra kurset.

Kollegaveiledning var også en del av dette kurset. Her observerte jeg en kollega som hadde veiledning med sin Ph.D.-student, og så ble jeg observert når jeg hadde veiledning. Denne delen av kurset var lærerikt og ga nyttig erfaring. Jeg synes faktisk det var spesielt nyttig å bli gjort oppmerksom på en noen positive trekk jeg gjorde under veiledningen som jeg ikke hadde tenkt noe spesielt over på forhånd. I del 3 av rapporten har jeg skrevet mer om mine erfaringer  med, og  refleksjoner etter, kollegaveiledningen.

Les videre.