Dokumentasjon

Her er en liste over de kurs og seminarer jeg har gjennomført som en del av det å dokumentere pedagogisk basiskompetanse gjennom min pedagogiske mappe.

  • Å undervise i høyere utdanning (2.-4. september, 2014)
  • Ulike perspektiv på læring, del 1 (22.-23. september, 2014)
  • Ulike perspektiv på læring, del 2 (11. november, 2014)
  • Kollegaveiledning del 2 (17. mars, 2015)
  • Seminar om å utvikle digital pedagogisk mappe (28. januar, 2015)
  • Forskningsveiledning (29. og 30. januar, og 9. og 10. april, 2015)