Innledning

Denne siden inneholder informasjon om min «pedagogiske mappe». Her har jeg samlet dokumentasjon som skal vise at jeg innehar pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning. Pedagogisk basiskompetanse kreves ved UiT – Norges Arktiske Universitet for å få fast tilsettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Overskriftene eller menyen i mappen utgjør de forskjellige, og selvstendige, delene av mappen:

Undervisningshistorie: Inneholder oversikt over min undervisningskompetanse som omhandler kurs og temaer ved Institutt for Psykologi ved UIT – Norges Arktiske Universitet.

Undervisningsfilosofi: Dette er kanskje den viktigste delen av mappa og beskriver mitt syn på undervisning og hva jeg anser som de viktigste momentene i så måte.

Veiledning: Under denne fanen har jeg samlet delen om Kollegaveiledning og informasjon om kurset i Forskningsveiledning:

Kollegaveiledning: Kollegaveiledning er den evalueringsformen av min undervisning som jeg kan dokumentere og inneholder en refleksjon på hva jeg lærte av dette.

Forskningsveiledning: Som fordypning tok jeg et kurs i forskningsveiledning. Denne delen av mappen inneholder en innledende refleksjon om kurset pluss en rapport om 3 av temaene fra kurset.

Refleksjon: I denne delen oppsummerer  jeg arbeidet med mappen og  diskuterer hva jeg sitter igjen med etter å ha deltatt på på program for pedagogisk basiskompetanse.

Om meg: 
Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for Psykologi ved UiT –  Norges Arktiske Universitet. Høsten 2014 og våren 2015 har jeg deltatt på på program for pedagogisk basiskompetanse og jobbet med å utvikle min pedagogiske mappe.
Lenke til min side ved UiT – Norges Arktiske Universitet.
ProfilbildeOÅ