Undervisningshistorie

-med hovedvekt på undervisning og veiledning i høyere utdanning

Min undervisningserfaring er innhentet gjennom 17 år.  Jeg har drevet med kurskoordinering, undervisning og veiledning . Undervisningen har vært rettet mot kurs og utdanninger innen pleie  -og omsorgssektoren på  ulike nivåer i utdanningssystemet. I denne historikken vektlegges undervisning og veiledning i høyere utdaninng.

2004-2005 var jeg medhjelpende lærerressurs på del 1 av studiemodellen.  i Pedagogisk veiledning (60 stp).  Fagansvarlig for denne videreutdanningen var daværende Høgskolen i Tromsø, nå UIT. Studiet var organisert i 8-10 samlinger fordelt på et studieår.  Studentene arbeidet i grupper mellom samlingene. Jeg var veileder både på fellessamlingene og på gruppesamlinger mellom fellessamlingene.

2007-2008 var jeg medlærer og veileder for studenter ved studiet organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige ved Høgskolen i Bergen. (Et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bergen og Studiesenteret Finnsnes as). Jeg hadde noe undervisning, men mest veiledning i to lokale studiegrupper i Midt-Troms. Veiledningen var i stor grad rettet mot arbeidskrav mellom de fysiske samlinger i Tromsø, samt organisering og tilrettelegging av læringsaktiviteter på de fysiske samlinger i Tromsø.

2008-2009: Studiesenteret Finnsnes as Høgskolen i Tromsø (nå UIT), og Fagskolen i Tønsberg hadde et samarbeid om en utdanningsmodul på 30 studiepoeng i Demens og alderspsykiatri. Her arbeidet både sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere sammen i grupper samt hadde felles forelesninger fe. Jeg hadde veiledningsansvar for to grupper studenter. Dette innbefattet både veiledning i grupper på fellesundervisning, organisering og tilrettelegging av lærings aktiviteter  i grupper på og mellom fellessamlinger.

1998-2011: Veiledning av sykepleierstudenter i praksis. Jeg har vært innleid lærerveileder ved desentralisert og fulltids sykepleierutdanning ved Universitetet i Tromsø for å veilede fortrinnsvis 1. års studenter i praksis i grunnleggende sykepleiepraksis første studieår, samt også 3. års studenter i praksis i eldreomsorg og psykiatri. Jeg har også vært innleid til forelesninger ved desentralisert sykepleierutdanning på enkelte tema.

2008 (høst) – 2010 (høst) var jeg prosjektleder og veileder for et prosjekt om fagidentitet.  Prosjektet Din kunnskap – pasientens sikkerhet er et prosjekt om sykepleie og fagidentitet som er hentet fra Dansk Sykepleierråd i København i Danmark. Hovedanliggende i prosjektet var veiledning.  Det ble totalt gjennomført 15 veiledningstimer pr gruppe hvorav jeg hadde ansvaret for å veilede to av disse gruppene. Altså gjennomførte jeg 30 veiledningstimer fordelt på to grupper i løpet av prosjektets varighet.  Prosjektet var et samarbeid mellom UIT, NSF og 5 kommuner i midt Troms.

Januar 2011-september 2011 var jeg innleid i 30% stilling som høgskolelærer ved UIT, Norges arktiske universitet, der jeg hadde lokallærer ansvar for en gruppe studenter ved desentralisert sykepleierutdanning.

November 2012 ble jeg tilsatt som universitetslektor ved UIT, Norges arktiske universitet i 50 % stilling (fom aug 2014 i 60 % stilling) ved desentralisert sykepleierutdanning. Jeg har lokallæreransvar for to grupper (kull) studenter på Bardufoss. I denne jobben har jeg både forelesninger, seminar, gruppeundervisning og veiledning. I denne veiledningen inngår alt fra veiledning i praksis, veiledning på diverse skriftlig arbeid, i grupper og veiledning og sensurering på eksamen.