Fordypningsprosjekt

På sykepleierutdanningen er strykeprosenten  på eksamen i anatomi og fysiologi  høy. Ca halvparten av studentene stryker ved første forsøk. Sammen med en kollega har jeg vært med å gjennomføre et   fordypningsprosjekt der vi ønsket vi å se på forbedringspotensial ved eksisterende undervisning i første studieår. I dag gjennomfører studentene  ved desentralisert sykepleierutdanning nettstøttet studentstyrt undervisning i anatomi og fysiologi. Undervisningene foregår ved at studentene ser forelesninger på nett og arbeider med oppgaver i henhold til tema. Emnet står fortsatt nokså alene uten kontekst. I fordypningsprosjektet  tilrettela vi for undervisning i praktisk sykepleie der anatomi og fysiologi i større grad skulle integreres inn i sykepleiefaglig tenkning.  Vi ønsket å bedre kvaliteten på undervisningen slik at studentene fikk bedre forutsetninger for å se teoritunge fags relevans for praksis tidlig i studiet. Temaene respirasjon og sirkulasjon ble valgt som utgangspunkt for prosjektet.

Du kan lese fordypningsprosjektet i sin helhet her: Fordypning RAPPORTEN

Vedlegg 1 Program+FFR+Uke+9+respirasjon+og+sirkulasjon

Vedlegg 2 Undervisning Respirasjon 25 02 15

Vedlegg 3 Undervisning D15 Sirkulasjon 26 02 15

Vedlegg 4 Gruppeoppgaver Respirasjon. D15 (1)

Vedlegg 5 Gruppeoppgaver FFR Sirkulasjon (1)

Vedlegg 6 Evaluering av undervisning 25 og 26 februar 2015