Innledning

Dette er min pedagogiske mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av utvikling og oppnådd pedagogisk kompetanse. Mappen viser min undervisningserfaring så langt, hvordan jeg tenker om undervisning og læring, hvordan jeg har arbeidet med å evaluere og utvikle undervisningen min, og generelt hvem jeg er og ønsker å være som underviser.

Mappen inneholder min undervisningshistorie, min undervisningsfilosofi, evaluering av min og andres undervisng gjennom rapport fra kollegaveiledning, og dessuten tekst der jeg oppsummerer og tenker litt om videre utvikling.

Mappen var ferdigstilt og ble godkjent i 2009.