Undervisningshistorie

Min undervisningshistorikk starter i 1999 i som vikar videregående skole hvor jeg underviste i helsefagene. Det å undervise var til da helt nytt for meg og mine metoder var tavla og overhead som redskaper. Jeg fortsatte frem til 2009 med å undervise i helsefag på videregående nivå gjennom Nordborg vgs,  AOF Finnsnes og Norsk Fagskole.

Siden 1november 2012, har jeg vært tilsatt som universitetslektor ved UiT ved desentralisert sykepleierutdanning. Her har jeg 60% stilling og jeg har lokal lærer funksjon for 2 studentgrupper fra to ulike kull, med tilholdssted Finnsnes/ Studiesenteret. Her underviser og vurdererjeg studentene gjennom forelesninger, ferdighetstrening på øvingsrom, studentsamtaler, seminarer, praksisveiledning og oppgaveveiledning.

Jeg har også sensurering av ulike eksamener, noen med muntlig høring.