Avsluttende refleksjoner

God planlegging gir alltid et godt resultat

Det å utvikle min pedagogiske mappe, har for meg vært en pedagogisk reise og jeg er fremdeles reisende. Jeg har på denne reisen fått en bekreftelse for at jeg har tenkt i riktig retning og at min måte å planlegge å gjennomføre undervisning er et godt grunnlag for videreutvikling til et enda bedre produkt.

Før kurset var nok mine undervisninger preget av alt jeg «klarte å skvise» inn på en undervisningstime, mer enn hva som var mulig for studentene å absorbere for å tilegne seg kunnskap om stoffet. Kvaliteten på undervisningen og studentenes opplevelse av meningsfull læring ble nok deretter.

Gjennom kurset har jeg fått satt ord på og teoriforankret mine til nå, udokumenterte pedagogiske ferdigheter som jeg gjennom kollegaveiledning og fordypning fikk utviklet et steg videre.  Mitt syn på undervisning ble først tydelig for meg når jeg skrev ut min undervisningsfilosofi. Dette har vært min største pedagogiske opplevelse. Jeg fikk fordype meg i ulike teoretiske perspektiv på læring og jeg fant meg selv som lærer i et sosiokulturelt læringsperspektiv. Det ble så tydelig for meg hvem jeg er som lærer, og hva jeg tenker om undervisning.

Mitt fokus fremover vil være rettet mot en bedre planlegging og evaluering av mine undervisningsformer og læringsaktiviteter. Med utgangspunkt i mitt basisrepertoar vil jeg nå vurdere mine læringsaktiviteter ut fra hva som skal læres, og antall studenter. Jeg har gjennom min fordypning startet med å videreutvikle undervisning i ferdighetstrening (FFR), og har nå startet planlegging av å videreutvikle flere temaer innen FFR.  Et annet område jeg vil å fokus på fremover, er mine forelesninger. Gjennom dette programmet har planlegging av undervisning fått en ny dimensjon, da en god planlegging som oftest gir et godt resultat. Her inngår planlegging av teori i forhold til læringsmål, i forhold til tid og i forhold til planlagte gjennomførbare læringsaktiviteter. og i forhold til mine forberedelser og innhenting av kunnskaper om aktuelle tema.

Jeg har i utgangspunktet alltid vært tilhenger av å oppnå et aktivt læringsmiljø og  det vil det også være i fortsettelsen, men nå vil den være mere preget av tydelige mål,  dialogbasert og inviterende  undervisning med  et aktivt læringsmiljø under trygge rammer.