Om meg

Hei, mitt navn er Marita Helèn Albertsen (født i 1969) og jobber som universitetslektor ved desentralisert sykepleierutdanning. Min filosofi er at læring er en aktiv prosess og vi tilegner oss kunnskap på ulike måter. Mitt undervisningssyn tar utgangspunkt i at vi lærer gjennom ulike læringsaktiviteter og i fellesskap med andre. Mine studenter har mye teoritunge naturvitenskapelige fag men også mye praksis. 50 % av studie er praksis. Nøkkelord i min undervisning er : et aktivt læringsmiljø – dialogbasert undervisning/forelesning – læringsaktiviteter- trygge rammer.

Mitt lokale lærested er Finnsnes i Studiesentrets lokaler i Kunnskapsparken.