Fordypning

 

Sammen med en kollega har jeg vært med å utvikle et fordypningsprosjekt med siktemål å forbedre undervisningen på 1 studieår, i sykepleiernes ferdighetstrening (FFR) i temaene respirasjon  og sirkulasjon.  Vi har laget et undervisningsopplegg hvor vi aktivt trekker inn støttefaget anatomi/fysiologi i tillegg til sykepleiefaget. Gjennom prosjektet ønsket vi se om på hvordan vi kunne tilrettelegge for en god læringsarena for studentaktiv læring ved å integrere naturvitenskapelige fag inn i praktisk sykepleie.

Mens undervisning i FFR (ferdighetstrening) er obligatorisk, er anatomi/fysiologi undervisningen er ikke obligatorisk, men grunnleggende for forståelsen av pasientbildet. Den gis som nettbasert undervisning og er studentstyrt og strykeprosenten i dette faget er høyt.  Vårt utgangspunkt var at vårt prosjekt skulle være et bidrag til å kople teori og praksis sammen slik at det gir relevans for studentenes læring.

Undervisningene ble gjennomført og evaluert av både studentene og lærerne.

Vår prosjekt kan leses i sin helhet her:  Fordypning RAPPORTEN

Prosjektvedlegg  1-6:

  1. Program+FFR+Uke+9+respirasjon+og+sirkulasjon
  2. Undervisning Respirasjon 25 02 15
  3. Undervisning D15 Sirkulasjon 26 02 15
  4. Gruppeoppgaver Respirasjon. D15
  5. Gruppeoppgaver FFR Sirkulasjon
  6. Evaluering av undervisning 25 og 26 februar 2015